Tour du (klimaat)boer

Tour du Boer

Film – Natuur & Milieufederatie Groningen – 3 min – september 2020. Ondertiteling: English.

Synopsis

Tachtig procent van het Gronings landgebruik is agrarisch. Boeren in en rond de stad krijgen op verschillende manieren met klimaatgerelateerde problemen te maken: de één heeft te maken met verzilting, een ander met veenoxidatie door droogte en weer een ander juist met natte voeten.

Met vallen en opstaan werken diverse Groningse boeren al aan een klimaatbestendige bedrijfsvoering gericht op de lange termijn. Hebben zij de sleutel in handen voor het klimaatbestendig platteland?

Fietstour du Klimaatboer is een fietstour in en rond de stad Groningen. Via een app kom je op punten waar klimaatverandering zicht- en tastbaar is.

Credits
Regie, camera & montage: Tom Tieman
Interviews: Jasper Tiemens
Muziek: Esker van der Werken
Drone: Arno Cupedo

Current ProjectTour du (klimaat)boer